★ वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ - क्रिकेट ..

वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध भारतामध्ये, २०१९-२०

वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ आहे, आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ नोव्हेंबर-डिसेंबर 2019 3 आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने, 3 आंतरराष्ट्रीय वीस सामने आणि 1 कसोटी सामने खेळला भारत दौरा आहे. दोन्ही संघ अनुप्रयोग भारतात तसेच खेळला.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, १९३९

वेस्ट इंडिज जून 1939 मध्ये इंग्लंड भेट. चाचणी 1 सप्टेंबर 1939 रोजी जर्मनी, पोलंड करून हल्ला, त्यानंतर दुसरे महायुद्ध, प्रथम येथे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ठप्प आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, १९६५-६६

5 ऑगस्ट 1965 रोजी भारत पाकिस्तान हवाई हल्ले कारणे 1965 भारत-पाक युद्ध, प्रथम येथे. त्यामुळे 1965 मध्ये मध्य नियोजित वेस्ट इंडीज, आंतरराष्ट्रीय शी, selon भारत दौरा, दक्षिण आफ्रिका योजना आखण्यात आली आहे, पाकिस्तान दौरा रद्द असणे आवश्यक आहे मार्ग आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, १९९२-९३

1992 मध्ये सुरुवात झिम्बाब्वे एक क्रिकेट टीम एक टेस्ट गुणवत्ता होता. झिम्बाब्वे, आपल्या mehemet विरुद्ध भारत 18 ऑक्टोबर, 1992 रोजी येथे चाचणी उत्पादन आहे.

                                     

★ वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ

वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ कॅरिबियन प्रदेश, in 15 countries, सह एकत्रित क्रिकेट संघ आहे. या देशांमध्ये प्रामुख्याने आहेत मदतनीस ब्रिटिश वसाहत आणि राष्ट्रकुल राष्ट्रे समावेश आहे. 1975 पासून ते 1990 दरम्यान, वेस्ट इंडिज आहे जगातील सर्वात मोठा क्रिकेट शब्दार्थासंबंधीचा considered to be one of the जा. 1975 आणि 1979 मध्ये त्याच्या पहिल्या दोन क्रिकेट विश्वचषक जिंकण्यासाठी दुसऱ्या तसेच 1983 आणि visotskaya अंतिम तिसऱ्या वेस्ट इंडिज मध्ये Garry Sobers, क्लाईव्ह लॉईड, Viv रिचर्ड्स, इ., सेलिब्रिटी खेळाडू, प्रेमी, मला समावेश.

2012 साल 20-20 वर्ल्ड स्पर्धेत स्पर्धा जिंकून वेस्ट इंडिज मध्ये विश्वचषक जिंकून, 33 वर्षीय दुष्काळ समाप्त.

                                     

1. सदस्य. (Members)

स्वतंत्र देश

 • जमैका. (Jamaica)
 • सेंट लुसिया. (Saint Lucia)
 • सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स.
 • त्रिनिदाद आणि टोबॅगो. (Trinidad and Tobago)
 • अँटिगा आणि बार्बुडा. (Antigua and Barbuda)
 • सेंट किट्स आणि नेव्हिस.
 • ग्रेनाडा, विंडवर्ड आयलॅन्ड.
 • बार्बाडोस. (Barbados)
 • रविवार. (Sunday)
 • मध्ये.

युनायटेड किंगडम मध्ये, परकीय प्रांत

 • ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे. (British Virgin Islands)
 • अँग्विला. (Anguilla)
 • मॉन्टसेरात. (Montserrat)

इतर प्रदेश

 • सिंट मार्टेन. (Sint Maarten)
 • युती.एस युनायटेड स्टेट्स व्हर्जिन बेटे.
                                     
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ आण अफग ण स त न क र क ट स घ न न व ह बर - ड स बर मध य आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन आ तरर ष ट र य ट व ट स मन आण
 • व स ट इ ड ज र ष ट र य मह ल क र क ट स घ ज न व र - फ ब र व र मध य मह ल आ तरर ष ट र य ट व ट स मन ख ळण य स ठ प क स त नच य द ऱ य वर ज ण र
 • ऑक ट बर मध य व स ट इ ड ज क र क ट स घ न भ रत च द र क ल सदर द र य त स र व त ल त न कस ट स मन प च एकद वस य स मन आण एक ट व ट स मन अस
 • क ल क र क ट व श वचषक स पर ल ग ग ण - व स ट इ ड ज - श र ल क - न ण फ क : व स ट इ ड ज क ष त ररक षण. क र क ट व श वचषक स पर ल ग ग ण - व स ट इ ड ज
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ सध य त न कस ट स मन ख ळण य स ठ इ ग ल ड द र य वर आह ह स घ म ळ म आण ज न मध य इ ग ल डच य द र य वर य ण र ह त तथ प
 • च द र व स ट इ ड जन अर धवट स डल य न तर उभय स घ त ल ह पह ल च द व पक ष य द र ह त ज ल मध य ब स स आय आण व स ट इ ड ज क र क ट ब र ड दरम य न
 • इसव सन त दरम य न व स ट इ ड ज क र क ट स घ न भ रत, श र ल क आण प क स त नच द र क ल व स ट इ ड जन भ रत त कस ट स मन ख ळल प क स त नव र द ध
 • व स ट इ ड ज र ष ट र य मह ल क र क ट स घ ज न दरम य न मह ल आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन आण मह ल आ तरर ष ट र य ट व ट स मन ख ळण य स ठ इ ग ल डच
 • व स ट इ ड ज स घ भ रत त स ल - कस ट स मन आण त य न तर - एकद वस य स मन य च म ल क ख ळण य स ठ आल ह त भ रत य स घ न वर ष न तर व स ट इ ड ज
 • इ ग ल ड क र क ट स घ न फ ब र व र - म र च दरम य न त न एकद वस य स मन य स ठ व स ट इ ड ज द र क ल इ ग ल डन म ल क मध य - अस व जय म ळवल इ ग ल डन
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ आपल ब गल द श द र स पव न लग चच भ रत त आल द र य वर - कस ट व - एकद वस य स मन च म ल क ख ळव ल ग ल न व ह बर र ज स र
 • प क स त न त ल स मन य च उल ल ख नव हत त य द वश च न तर व स ट इ ड ज क र क ट ब र ड न व स ट इ ड जच स घ स रक ष तत च य क रण म ळ प क स त न त ख ळण र नसल य च
                                     
 • र न च न वड, क र कइन फ म र ज प ह ल व स ट इ ड ज स घ क र कइन फ म र ज प ह ल व स ट इ ड जच य स घ त बदल, क र कइन फ म
 • भ रत क र क ट स घ न ज न आण ज ल मध य - एकद वस य आण एक ट स मन य स ठ व स ट इ ड ज द र क ल भ रत य स घ न एकद वस य म ल क अश ज कल एकम व
 • स पर ध त स घ सहभ ग झ ल ह त सर व स मन षटक च ह त व सर व स मन द वस ख ळवण य त आल इ ग ल ड, प क स त न, भ रत व व स ट इ ड ज स घ उप त य फ र स ठ
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ न व ह बर त ड स बर दरम य न कस ट स मन आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन व ट व ट स मन ख ळण य स ठ ब गल द शच य
 • क र क ट स घ ज न व र - म र च मध य कस ट आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन व ट व ट स मन ख ळण य स ठ व स ट इ ड जच य द ऱ य वर य ण र आह व स ट
 • र ज प ह ल व स ट इ ड ज आण अफग ण स त नच म ल क ज ह र आ तरर ष ट र य क र क ट सम त सप ट बर र ज प ह ल व स ट इ ड ज ट ह स ट अफग ण स त न
 • प क स घ न प रत य क प रत य ग त त भ ग घ तल आह आण फक त स घ ज कल आह त. व स ट इ ड ज प रथम द न व ळ ज न ज न ऑस ट र ल य च र व ळ
 • न ण फ क: ब गल द श, फल द ज न ण फ क : व स ट इ ड ज व द य प ठ उप - प र च र य एक दश, फल द ज न ण फ क: व स ट इ ड ज ग ल द ज अब ज य द ब य न कस ट पद र पण
 • अश बर बर त स टल न ण फ क: व स ट इ ड ज मह ल फल द ज व स ट इ ड ज मह ल च पह ल मह ल कस ट स मन व स ट इ ड ज मह ल आण ऑस ट र ल य मह ल य द न ह
 • क ल व ह य स पर ध त स घ सहभ ग झ ल सहभ ग स घ त ल स घ कस ट ख ळण र ऑस ट र ल य इ ग ल ड, भ रत, न य झ ल ड, प क स त न व व स ट इ ड ज तस च श र ल क


                                     
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ सप ट बर - न व ह बर मध य द न कस ट आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन व ट व ट स मन ख ळण य स ठ भ रत च य द ऱ य वर य ण र
 • द ऱ य वर ग ल ह त क र क ट इत ह स त ल ह पह ल च व ळ अश ह त क एक द श न एक च द वश द न कस ट य ख ळल य न ण फ क: व स ट इ ड ज फल द ज य म द न वर ल
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ न ड स बर मध य आ तरर ष ट र य ट व ट स मन आण आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन ख ळण य स ठ भ रत च द र क ल न ण फ क :
 • सप ट बर त न व ह बर दरम य न व स ट इ ड ज क र क ट स घ न प क स त न व र द ध स य क त अरब अम र त च द र क ल सदर द र य वर त न ट त न एकद वस य
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ च झ म ब ब व द र कस ट व ए.द स न य झ ल डद र ऑस ट र ल य व स ट इ ड ज झ म ब ब व मध य व स ट इ ड ज क र क ट स घ च
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ न ऑगस ट आण सप ट बर मध य व स ड न ट र फ स ठ त न - कस ट आण त य श व य एक ट व ट आण प च एकद वस य स मन य च य म ल क स ठ
 • भ रत क र क ट स घ ऑगस ट - सप ट बर दरम य न कस ट स मन आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन आण आ तरर ष ट र य ट व ट स मन ख ळण य स ठ व स ट इ ड ज आण
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ म र ज आयस स व श व XI स घ व र ध द इ ग ल डमध य एक ट स मन ख ळल य स मन य त न म ळ ल ल य न ध न ईर म व दळ आण म र य

Users also searched:

रकट, इडज, वइडजरकटसघ, वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ,

Encyclopedic dictionary

Translation

West Indies Cricket team postponed Pak tour Samachar Jagat.

भारतीय क्रिकेट संघ Indian cricket team वेस्ट इंडीज West Indies दौऱ्यावर असून या संघावर हल्ला करण्यात येईल असा धमकीचा मेल पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला पीसीबी मिळाल्याची. West indies announce test and t20 team for bangladesh Hindustan. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिये भी होटल का इंतजाम अफगान क्रिकेट बोर्ड ने किया है क्रिकेट संघ यूपीसीए के सचिव युद्धवीर सिंह के मुताबिक अफगानिस्तान के पास अपना. वेस्ट इंडीज़ कोई देश नही है, इसके. त्यानंतर भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियात गेला पण महिला संघाचा दौरा सप्टेंबर २०२० इंग्लंड आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात पाच ट्वेंटी २० सामन्यांची मालिका. 75 साल का हुआ वो क्रिकेटर, जो Inext Live. भारत vs वेस्टइंडीज 2018 प्रीव्यू: तीसरे वनडे का सीधा प्रसारण कब और कहां देखें? दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रह सकती है।.

टीम इंडियाला दहशतवादी हल्ल्याची.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में गहराया आर्थिक संकट, जनवरी से नहीं मिल पाई है वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ के सचिव वेन लुईस ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा,मासिक वेतन और​. वेस्ट इंडीज क्रिकेट गान रैली राउंड द वेस्ट इंडीज यूट्यूब. क्रिकेट वेस्टइंडीज के प्रमुख रिकी स्केरिट ने कहा है कि पहले ही से उनका बीमार क्रिकेट संघ कोरोना वायरस महामारी के कारण ​आईसीयू में चला गया है और इस आर्थिक संकट से. असम क्रिकेट संघ ने दी 50 लाख की मदद. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्लाइव लाॅयड का आज 75वां जन्मदिन है। लायॅड ने वेस्टइंडीज को दो बार वर्ल्डकप जितवाया था। आइए आज उनके बर्थडे पर जाने इस दिग्गज. वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को जनवरी. यहाँ पर वेस्टइंडीज के सभी आगामी टी 20, एकदिवसीय और टेस्ट मैचों का शेड्यूल, डेट, मैच की टाइमिंग, ग्राउंड रिपोर्ट और बहुत कुछ myKhel Hindi पर देखें ।. West Indies Cricketers Not paid match fees Since January Cricket. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम का चयन कर दिया है। वेस्टइंडीज west indies announce test and t20 team for bangladesh tour Kraigg Brathwaite Jason Mohammed named as.


Latest Hindi News: कोरोना महामारी के कारण.

महाद्वीप में है. वेस्ट इंडीज़ संघ की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो. क्रिकेट प्रेमी जिस वेस्टइंडीज को देश के नाम से जानते हैं. उसका सच कुछ और है. West Indies cricketers not paid match fees since January Jansatta. इसके लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने अनुमति प्रदान कर दी है. एमओयू के बाद नवंबर माह में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच मैचों की सीरीज. सुनील गावस्कर द्वारा pedia. Продолжительность: 1:51.

Cricket West Indies official demands removal of Simmons.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जा रहा है।. सुनील गावस्कर के क्रिकेट में 50 Sports. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने स्वीकार किया कि खिलाड़ियों की रिटेनर राशि दी जा चुकी है लेकिन मैच फीस का भुगतान नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ डब्ल्यूआईपीए.


इस वजह से अधर में अटका भारत Republic Bharat.

सूत्र के मुताबिक़ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज के लिए राजी हो गया था. इन खिलाड़ियों के आलावा वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ डब्ल्यूआईपीए भी पाकिस्तान में टीम. वेस्ट इंडीज़ संघ विकिडेटा पर. सन् 1973 में भारतीय महिला क्रिकेट संघ को अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद की उसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी​. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने किया साफ. Опубликовано: 14 июн. 2013 г. वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान को Edristi. Сборная Вест Индии по крикету वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम. Joel Garner appointed West Indies cricket team Khas Khabar. भारत और वेस्टइंडीज के बीच होलकर स्टेडियम में 24 अक्टूबर को प्रस्तावित लेकर मतभेद बढ़ने के बाद मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ​एमपीसीए इस मुकाबले के आयोजन से कदम पीछे.


वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ Archives Maha Sports.

Jaipur News in Hindi: क्रिकेट वेस्टइंडीज ​सीडब्ल्यूआई के प्रमुख स्किरिट ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण उनका क्रिकेट संघ बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस. Cricket West Indies made a big statement on the Hindi News. लॉयड से पूर्व यह उपाधि सर गैरी सोबर्स, सर एवर्टन वीक्स और सर विव रिचर्डस को प्रदान की जा चुकी है। वह वर्ष 1974 से वर्ष 1985 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रहे।. पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका.वेस्ट. मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए का महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट पदार्पण की स्वर्ण जयंती मनाने का विचार है।.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ABP News.

खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के सहायक कोच रॉडी एस्टविक और बारबाडोस क्रिकेट संघ के अन्य कोचों की देखरेख में अभ्यास किया। क्रिकेट वेस्टइंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव ने. वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम. सूचना. क्रिकेट वेस्टइंडीज के बोर्ड सदस्य और बारबाडोस क्रिकेट संघ बीसीए के प्रमुख कोंडे रीले ने सिमन्स की हरकत को लापरवाही करार दिया हालांकि वेस्टइंडीज के इस पूर्व. वेस्टइंडीज के हेड कोच फिल सिमंस को. ऐसी खबर मिली है कि वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों को इस साल जनवरी से उनकी मैच फीस नहीं वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ ​डब्ल्यूआईपीए के सचिव वेन लुईस ने कहा मासिक वेतन और. भारतीय क्रिकेट अशीही समानता eSakal. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इस बात को स्वीकार किया कि खिलाड़ियों की रिटेनर राशि दी गई है, लेकिन मैच फीस का भुगतान नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ डब्ल्यूआईपीए.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ sentence.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के अधिकारी ने सिमंस को हटाने की मांग की बारबाडोस क्रिकेट संघ ​बीसीए के प्रमुख और सीडब्ल्यूआई के सदस्य कोंडे रीले ने सिमंस को बर्खास्त करने. वेस्टइंडीज क्रिकेट की हालत खराब. वेस्ट इंडीज़ क्या है? कैरेबीयन द्वीप कहां स्थित हैं? West Indies के खिलाड़ी गाते हैं क्रिकेट एंथम कैरेबीयन देशों के लोग. Hindi Why West Indies Cricket Team does not sing Jagran Josh. गार्नर पूर्व में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, बारबडोस क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और वेस्टइंडीज ए टीम के मैनेजर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 4 5.


भारत vs वेस्टइंडीज 2018 प्रीव्यू.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी 20 सीरीज ऐसे समय हो रही है जब टी 20 विश्व गुजरात क्रिकेट संघ ने टी 20 सीरीज के बाकी के तीन मैचों के बगैर दर्शकों के होने की. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने किया कोच फिल. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने स्थगित किया पाक दौरा सूत्र ने कहा कि यहां तक कि वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ डब्ल्यूआईपीए भी आईसीसी द्वारा नियुक्त की गई सुरक्षा कंपनी​. इंग्लैंड दौरे के लिए अभ्यास पर लौटे. कप्तान जेसन होल्डर की अगुआई में वेस्टइंडीज टीम के कुछ खिलाड़ी जुलाई में होने खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के सहायक कोच रॉडी एस्टविक और बारबाडोस क्रिकेट संघ के.

India vs West Indies 1st Test Day 3 India tighten grip on Naidunia.

खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के सहायक कोच रॉडी एस्टविक और बारबाडोस क्रिकेट संघ के अन्य कोचों की देखरेख में अभ्यास किया. क्रिकेट वेस्टइंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव ने. Road Safety World Series: सचिन लारा की टीमों के. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में आर्थिक संकट, जनवरी से खिलाड़ियों को नहीं मिली वेस्टइंडीज खिलाड़ी संघ डब्ल्यूआईपीए के सचिव वेन लुईस ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से. कोरोनावायरस के कारण वेस्टइंडीज. वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ न्यूझीलंडमधील क्लीयर सेकंड कोरोनाव्हायरस कसोटी क्रिकेट न्यूझीलंडमधील वेस्ट इंडीजच्या साफ दुसर्‍या कोरोनाव्हायरस कसोटी सामन्यात.


वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के प्रमुख रिकी स्केरिट ने कहा है कि पहले ही से रूग्ण उनका क्रिकेट संघ कोरोना वायरस महामारी के कारण​आईसीयू में चला गया है और इस आर्थिक संकट से उबरने के. T10 League will start in West Indies from May 22 Navabharat. वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा. साल 1975 से अब तक 56 मैचों की 39 सीरीज हुई हैं।.


लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

Опубликовано: 27 янв. 2018 г. Windies Cricket Team Resumes Training After Covid 19 Hiatus. ऑस्‍ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम वेस्‍टइंडीज लीजेंड्स. Australia legends vs west Indies legends. 16 मार्च, महाराष्‍ट्र क्रिकेट संघ स्‍टेडियम MCA, 7:00 PM. वेस्‍टइंडीज लीजेंड्स बनाम श्रीलंका. कोरोनावायरस के कारण Quint Hindi. क्रिकेट वेस्टइंडीज बोर्ड के सदस्य और बारबाडोस क्रिकेट संघ बीसीए के प्रमुख कोंडे रीले ने सिमंस का इंग्लैंड के खिलाफ आठ जुलाई से शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों​. Dainik Navajyoti. वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम कोई राष्ट्रगान क्यों नहीं गाती है? कोई एक राष्ट्र नहीं है है बल्कि कई प्रान्तों से मिलकर बना एक राष्ट्रों का संघ है जिसमें कई देश आज.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →